Strona główna

 

Zespół Szkół Handlowych w Sopocie

 Rok 2018

Bilans ZSH Sopot za rok 2018

Wynik naboru na stanowisko główny księgowy

Nabór na stanowisko główny księgowy

 

Nabór na stanowisko nauczyciel logistyki

Wyniki naboru na stanowisko Specjalista w ramach Projektu "Dobra szkoła=dobry zawód, atrakcyjna praca" - prowadzenie kursów

Wyniki naboru na stanowisko Specjalista w ramach Projektu "Dobra szkoła=dobry zawód, atrakcyjna praca" - prowadzenie staży

Przedłużony termin składania aplikacji konkursu na stanowisko Specjalista w ramach Projektu "Dobra szkoła=dobry zawód, atrakcyjna praca" -prowadzenie kursów

Sprostowanie ogłoszeń z dnia 16 listopada 2017:

konkursu na stanowisko Specjalista w ramach Projektu "Dobra szkoła=dobry zawód, atrakcyjna praca" -prowadzenie kursów i konkursu na stanowisko Specjalista w ramach Projektu "Dobra szkoła=dobry zawód, atrakcyjna praca" - prowadzenie staży.

konkurs na stanowisko Specjalista w ramach Projektu "Dobra szkoła=dobry zawód, atrakcyjna praca" -prowadzenie kursów

konkurs na stanowisko Specjalista w ramach Projektu "Dobra szkoła=dobry zawód, atrakcyjna praca" - prowadzenie staży

Wyniki naboru na stanowisko pracy inspektora ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

Nabór na stanowisko pracy inspektora ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

Sprostowanie dotycz±ce anulowania konkursu na stanowisko Specjalista w ramach Projektu "Dobra szkoła=dobry zawód, atrakcyjna praca"

Anulowanie konkursu na stanowisko Specjalista w ramach Projektu "Dobra szkoła=dobry zawód, atrakcyjna praca"

Rok 2017

Nabór na stanowisko Specjalista w ramach Projektu "Dobra szkoła=dobry zawód, atrakcyjna praca"

Wynik naboru na stanowisko Specjalista w ramach Projektu "Dobra szkoła=dobry zawód, atrakcyjna praca"

Nabór na stanowisko Specjalista w ramach Projektu "Dobra szkoła=dobry zawód, atrakcyjna praca"

Rok 2016

Skargi i wnioski

 

ZSH Sopot poszukuje nauczyciela języka angielskiego

 

Rok 2015

 

ZSH Sopot poszukuje nauczyciela matematyki 

 

 

 Zapytanie ofertowe nr 01 / ZSH- Bezpieczna +/2015

Rok 2014

Wynik naboru na zastępcę dyrektora ds. administracyjno -  ekonomicznych

 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na zastępcę dyrektora ds. ekonomiczno - administracyjnych

 

Konkurs na zastępcę dyrektora do spraw ekonomiczno - administracyjnych

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Preliminarz wydatków na 2014 rok z ZFŚS

Załączniki do ZFŚS

 

Rok 2013

 

Konkurs na zastępcę dyrektora do spraw ekonomiczno - administracyjnych

Konkurs na stanowisko głównego księgowego

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - zastępca dyrektora ds. ekonomiczno - administracyjnych

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - główny księgowy

Informacja o wynikach naboru - zastępca dyrektora ds. ekonomiczno - administracyjnych

Informacja o wynikach naboru - główny księgowy

 

Rok 2012

 

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Handlowych

 

Rok 2011

 

Konkurs na zastępcę dyrektora do spraw administracyjno - ekonomicznych

Konkurs na stanowisko głównego księgowego

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne  - Zastępca dyrektora ds. ekonomiczno -administracyjnych

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne  - Główny księgowy

Informacja o wynikach naboru - zastępca dyrektora ds. administracyjno- ekonomicznych

Informacja o wynikach naboru - główny księgowy

 

 

 

 

 
Status prawny
 
Struktura organizacyjna
 
Dane identyfikacyjne
 
Zamówienia publiczne
 
Ogłoszenia